Viagra Ohne Rezept Strafbar, Potenzmittel Apotheke Ohne Rezept